Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Nezaměstnanost za Velké hospodářské krize v Československu. Různé pohledy na její řešení.

Autor práce: Hložánková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jakubec, Ivan
Osoba oponující práci: Fabianková, Klára
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Hložánková, Lucie
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Národohospodářská fakulta [cs]
Faculty of Economics [en]
Název katedry:Katedra hospodářských dějin [cs]
Department of Economic History [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Nezaměstnanost za Velké hospodářské krize v Československu. Různé pohledy na její řešení. [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Unemployment during the Great Depression in Czechoslovakia. Different wievs on her solutions. [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
gent system; political parties; social care; social policy; unemployment [en]
gentský systém; politické strany; sociální péče; sociální politika; nezaměstnanost [cs]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
This thesis called "Unemployment during the Great Depression in Czechoslovakia" is based on still current question, which is the existence, growth and support in unemployment at the end of the 2nd and the first half of the 3rd decade of the 20th century. What kind of social system existed in Czechoslovakia during the First Republic? How the situation had changed when the Great Depression came? What impact had the Depression on Citizens and the growth of unemployment? Fundamental part of the thesis studies proposals and concepts of the solution of the complicated situation in the country. What were the proposals of particular parties? Did the worsening situation between Citizens lead to the bigger support of the Communist Party? Had the Great Depression in Czechoslovakia effect to the change of political meanings in the country? I will try to find all the answers for these questions in my thesis. [en]
Ve své bakalářské práci na téma "Nezaměstnanost za Velké hospodářské krize v Československu" se budu zabývat otázkou, která je stále aktuální, tj. existence, růst a podpora v nezaměstnanosti na konci dvacátých a první polovině třicátých let. Jaký systém podpory v sociální situaci existoval v Československu za první republiky? Jak se situace změnila s příchodem Velké hospodářské krize? Jaký měla krize dopad na občany a na výši nezaměstnanosti? Stěžejní částí práce pak bude část zkoumající návrhy a koncepty řešení složité situace panující v zemi. S jakými návrhy na zlepšení přicházely jednotlivé politické strany? Vedla horšící se situace mezi občany skutečně ke stále větší podpoře Komunistické strany Československa? Měla hospodářská krize v Československu vliv na změnu politického smýšlení v zemi? Na všechny tyto otázky se budu snažit hledat odpovědi ve své práci. Budu se opírat o nejnovější odbornou literaturu a vydané prameny. [cs]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Jakubec, Ivan
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Fabianková, Klára
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:10.03.2009
Datum poslední editace záznamu:01.05.2012 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 23.06.2009
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce19643_xhlol06.pdf [ 553,30 kB ]
Oponentura12348_fabk01.doc [ 119,00 kB ]
Hodnocení vedoucího19643_jaki01.doc [ 112,50 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/19643/podrobnosti