Nezaměstnanost za Velké hospodářské krize v Československu. Různé pohledy na její řešení.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nezaměstnanost za Velké hospodářské krize v Československu. Různé pohledy na její řešení.
Autor práce:
Hložánková, Lucie
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Jakubec, Ivan
Osoba oponující práci:
Fabianková, Klára
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Ve své bakalářské práci na téma "Nezaměstnanost za Velké hospodářské krize v Československu" se budu zabývat otázkou, která je stále aktuální, tj. existence, růst a podpora v nezaměstnanosti na konci dvacátých a první polovině třicátých let. Jaký systém podpory v sociální situaci existoval v Československu za první republiky? Jak se situace změnila s příchodem Velké hospodářské krize? Jaký měla krize dopad na občany a na výši nezaměstnanosti? Stěžejní částí práce pak bude část zkoumající návrhy a koncepty řešení složité situace panující v zemi. S jakými návrhy na zlepšení přicházely jednotlivé politické strany? Vedla horšící se situace mezi občany skutečně ke stále větší podpoře Komunistické strany Československa? Měla hospodářská krize v Československu vliv na změnu politického smýšlení v zemi? Na všechny tyto otázky se budu snažit hledat odpovědi ve své práci. Budu se opírat o nejnovější odbornou literaturu a vydané prameny.
Klíčová slova:
gentský systém; politické strany; sociální péče; sociální politika; nezaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic History
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 3. 2009
Datum podání práce:
1. 6. 2009
Datum obhajoby:
23.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
19643_xhlol06.pdf [553,30 kB]
Oponentura:
12348_fabk01.doc [119,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
19643_jaki01.doc [112,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/19643/podrobnosti