Goodwill

Název práce: Goodwill
Autor(ka) práce: Rejthar, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelenka, Vladimír
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce zkoumá původ a obsah ekonomického a účetního jevu zvaného goodwill. V textu pak kombinuje teoretické úvahy s praktickými aspekty účtování podle konkrétních účetních úprav. Stručně jsou v ní popsány současné úpravy podle IAS/IFRS, US GAAP a úprava v ČR. Dále se práce zabývá věcným obsahem goodwillu, popisem jednotlivých konsolidačních konceptů, odpisováním a testováním na pokles hodnoty, vztahem prvotního a nakoupeného goodwillu a vykazováním nehmotných aktiv obecně. Zvláštní kapitola je věnována daňovým souvislostem. Představeno je konsorcium Enhanced Business Reporting, zabývající se unifikovaným vykazováním tzv. nefinančních informací. V závěru se práce zabývá aktuálně připravovanou novelizací IFRS 3 a s ní souvisejícím konceptem totálního goodwillu.
Klíčová slova: Enhanced Business Reporting; IFRS 3; podnikové kombinace; nehmotná aktiva; konsolidace; goodwill
Název práce: Goodwill
Autor(ka) práce: Rejthar, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelenka, Vladimír
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 1. 2007
Datum podání práce: 4. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4530/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: