Neobnovitelné přírodní zdroje

Název práce: Neobnovitelné přírodní zdroje
Autor(ka) práce: Vařeková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořák, Antonín
Oponenti práce: Fišerová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Kromě souvisejících, ale vedlejších témat jsou stěžejním tématem této práce neobnovitelné přírodní zdroje. A sice jejich zásoba ve světě a zabezpečení se zaměřením na Českou republiku, která se nás pochopitelně dotýká nejvíce. Práce také poukazuje na aktuální otázky a problémy, které dnes svět, v souvislosti s títo tématem, řeší.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2007
Datum podání práce: 10. 1. 2007
Datum obhajoby: 30. 3. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4655/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: