Charakteristika produktů pro Records Management

Název práce: Charakteristika produktů pro Records Management
Autor(ka) práce: Skalická, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lukašovská, Renáta
Oponenti práce: Humpolec, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem této práce je charakteristika produktů z oblasti Records Management. Důležitost a počet implementací řešení Records Management neustále roste. Od roku 2004 mají určité organizace povinnost vykonávat Records Management i v České Republice. Práce je rozdělena do čtyř na sebe navazujících částí, ve kterých je definován pojem Records Management, dále vymezeny funkční požadavky na Records Management System dle evropského standardu MoReq a uvedeny legislativní požadavky stanovené Českou Republikou. Práci doplňuje porovnání a popis dvou zcela odlišných řešení Records Management.
Klíčová slova: Document Management System; OpenText; MoReq; spisová služba; Records Management System; Records Management
Název práce: Characteristics of products in Records Management
Autor(ka) práce: Skalická, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lukašovská, Renáta
Oponenti práce: Humpolec, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2007
Datum podání práce: 1. 2. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4663/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: