Finanční analýza Jihomoravská plynárenská, a.s

Název práce: Finanční analýza Jihomoravská plynárenská, a.s
Autor(ka) práce: Stehlíková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Eisler, Jan
Oponenti práce: Čaněk, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce poskytuje ucelený obraz o finanční situaci podniku Jihomoravská plynárenská, a.s.. Finanční analýza podniku je provedena z pohledu externího uživatele. Cílem práce je učinit doporučení pro potenciálního investora, zda je do tohoto podniku vhodné investovat, či nikoliv.
Klíčová slova: mezipodnikové srovnávání; poměrové ukazatele; ukazatel EVA; analýza absolutních ukazatelů; Finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 8. 2007
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6714/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: