Analýza jednotlivých druhů veřejných služeb poskytovaných na úrovni municipality a způsob jejich financování

Název práce: Analýza jednotlivých druhů veřejných služeb poskytovaných na úrovni municipality a způsob jejich financování
Autor(ka) práce: Polák, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ochrana, František
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce analyzuje veřejné služby poskytované na úrovni nižších územně správních celků v České republice. V úvodní části se zaměřuje na jejich klasifikaci, na subjekty, které jsou s veřejnými službami spojené, a na formy jejich financování. Stranou nezůstává ani otázka kvality a dostupnosti. V praktické části jsou rozebírány údaje z městského úřadu v Tanvaldě, a to s akcentem na sociální služby. Poslední kapitola se zabývá organizační formou zabezpečování veřejných služeb - konkrétně v komunální oblasti - a jejím vlivem na nákladovou efektivnost.
Klíčová slova: komunální služby; sociální služby; nákladová efektivnost; obec s rozšířenou působností; municipalita; veřejné služby

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 1. 2007
Datum podání práce: 17. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4761/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: