Důchodové zabezpečení v České republice

Název práce: Důchodové zabezpečení v České republice
Autor(ka) práce: Minářová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stočková, Olga
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce vychází z potřeby reformy důchodového systému v České republice. Měnící se demografický vývoj nutí vlády zabývat se jejím řešením. Prognózy varují před rostoucím počtem populace v důchodovém věku,kvůli nízké porodnosti a prodlužující se délce života. Práce se zabývá také dalšími riziky, které nutí k reformě důchodů. Nahlíží na ekonomické souvislosti mezi současným systémem PAYG a fondovým systémem. Žádný z nich ve své absolutní podobě nepřináší komplexní řešení s ohledem na pokrytí všech rizik. Důsledkem toho mají vlády snahu vytvářet systémy penzijního zabezpečení, které tvoří více pilířů, čili kombinací státní garance určitého minimálního důchodu a fondového systému.
Klíčová slova: demografický vývoj; důchodové zabezpečení; penzijní reforma; fondová systém; PAYG
Název práce: Old Age Scheme in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Minářová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stočková, Olga
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 1. 2007
Datum podání práce: 18. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4767/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: