Operativní řízení výroby v TTK CZ eurookna

Název práce: Operativní řízení výroby v TTK CZ eurookna
Autor(ka) práce: Faltus, Robert
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá, Hana
Oponenti práce: Novák, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá operativním řízením výroby ve společnosti vyrábějící dřevěná eurookna a vchodové dveře. V práci popisuji obchodní případ a řízení neshodného produktu. Charakterizuji operativní evidenci, zejména průvodku výrobní zakázky a protokol o neshodách. Zkoumám možnost využítí operativní evidence pro dlouhodobé řízení neshod. V závěru navrhuji souhrnný dokument pro záznam neshod, který bude společnost využívat při přijímání preventivních opatření.
Klíčová slova: eurookna; řízení neshod; průvodka; evidence; výroba; operativní řízení

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 2. 2007
Datum podání práce: 9. 2. 2007
Datum obhajoby: 28. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4857/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: