Ekonomika zdravotnictví a zájmové skupiny

Název práce: Ekonomika zdravotnictví a zájmové skupiny
Autor(ka) práce: Jaklín, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tegze, Miron
Oponenti práce: Chalupníček, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se v první řadě zabývá zájmovými skupinami ve zdravotnictví, jako jsou lékaři, farmaceutický průmysl či politici, a jejich vzájemnými interakcemi. Dále ve stručnosti popisuje některé národní systémy zdravotní péče včetně ČR a hledá v nich prvky významné pro interakci zájmových skupin. V poslední, více normativní části pak diskutuje možnosti zdravotních pojišťoven jako protiváhy partikulárním zájmům jednotlivých zájmových skupin.
Klíčová slova: zdravotní pojišťovny; zájmové skupiny; zdravotnictví
Název práce: Health Care Economics and Pressure Groups
Autor(ka) práce: Jaklín, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tegze, Miron
Oponenti práce: Chalupníček, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 4. 2007
Datum podání práce: 19. 4. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4959/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: