Komunikačná stratégia spoločnosti Guarant International spol. s r.o.

Autor práce: Višňovská, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Osoba oponující práci: Fábry, Peter

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komunikačná stratégia spoločnosti Guarant International spol. s r.o.
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Diplomová práca za zaoberá marketingovou komunikáciou vybranej spoločnosti. Teoretická časť práce sa venuje teoretickému pohľadu na marketingovú komunikáciu a predovšetkým marketing služieb.Tretia kapitola analyzuje vybranú spoločnosť, jej činnosť a postavenie na trhu. Štvrtá kapitola je venovaná komunikačnej stratégii a komunikačným nástrojom danej spoločnosti. V poslednej kapitole sú zhodnotené použité nástroje a návrhy zlepšenia komunikácie.
Klíčová slova: Komunikačné nástroje; Kongresová turistika; Komunikačná stratégia; Marketing služieb

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komunikačná stratégia spoločnosti Guarant International spol. s r.o.
Překlad názvu: Communication strategy of Guarant International Ltd.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The thesis deals with the marketing communication of the selected company. The theoretical part follows the theoretical perspective on marketing communication and particularly marketing of services. The third chapter analyzes a specific company, its activity and market position. The fourth chapter is devoted to communication strategy and communication tools of the company. The last chapter evaluates the tools and gives suggestions to improve communication.
Klíčová slova: Marketing of services; Communication strategy; Communication tools; Congress tourism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2009
Datum podání práce: 1. 5. 2010
Datum obhajoby: 27.05.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce22889_xvisl03.pdf [493,07 kB]
Oponentura16486_Fábry.pdf [294,71 kB]
Hodnocení vedoucího22889_halik.pdf [21,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/22889/podrobnosti