Vnější ekonomické vztahy Mexika od začátku 90. let do současnosti

Název práce: Vnější ekonomické vztahy Mexika od začátku 90. let do současnosti
Autor(ka) práce: Umancová, Marta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Adamcová, Lenka
Oponenti práce: Kašpar, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vybranými vnějšími ekonomickými vztahy Mexika od začátku 90. let do současnosti, zejména obecnou charakteristikou ekonomiky Mexika, dále zahraničním obchodem Mexika s jeho významnými obchodními partnery, přímými zahraničními investicemi, a také fenoménem mexického hospodářství - podniky typu maquiladora.
Klíčová slova: maquiladora; přímé zahraniční investice; zahraniční obchod; vnější ekonomické vztahy; Mexiko

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2007
Datum podání práce: 1. 1. 2007
Datum obhajoby: 1. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5084/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: