Polské politické strany a jejich vztah k procesu evropské integrace

Název práce: Polské politické strany a jejich vztah k procesu evropské integrace
Autor(ka) práce: Hekerlová, Silvie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pešková, Vladimíra
Oponenti práce: Petříček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá analýzou polské politiky ve vztahu k polskému členství v Evropské unii. Snahou je vymezit způsob, jakým se politické strany vymezují vůči EU, a dále otázky, které jsou klíčové z hlediska jejich profilace ve vztahu k EU. Vymezené otázky jsou zasazeny do hlubšího kontextu vývoje polského politického a stranického systému i analýzy klíčových otázek ve vztahu politiky Polska vůči EU.
Klíčová slova: polská politika; NATO; zahraniční a bezpečnostní politika; společná zemědělská politika; evropská integrace; Evropská unie; stranický systém; politický systém; politické strany; Polsko
Název práce: Polish Political Parties and their Approach to the European Integration Process
Autor(ka) práce: Hekerlová, Silvie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pešková, Vladimíra
Oponenti práce: Petříček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2005
Datum podání práce: 1. 9. 2005
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5134/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: