Komparativní analýza restrukturalizované společnosti LESS, a.s

Název práce: Komparativní analýza restrukturalizované společnosti LESS, a.s
Autor(ka) práce: Prchalová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Plná, Jaruše
Oponenti práce: Metzlová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V mé bakalářské práci posuzuji finanční situaci společnosti LESS, a.s. V roce 2004 byla restrukturalizována, byl vytvořen holding LESS. Proto provádím komparativní analýzu společností, které tvoří holding LESS. K srovnání používám jak jednokriteriálních tak vícekriteriálních metod. Cílem je tedy zhodnotit finanční zdraví a restrukturalizaci společnosti LESS, a.s.
Klíčová slova: a.s.; společnost LESS; finanční analýza; komparativní analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2007
Datum podání práce: 10. 5. 2007
Datum obhajoby: 31. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5353/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: