Revitalizace příhraničních venkovských regionů na příkladu okresu Český Krumlov

Název práce: Revitalizace příhraničních venkovských regionů na příkladu okresu Český Krumlov
Autor(ka) práce: Hořejšová, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nezdařilová, Eva
Oponenti práce: Pělucha, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce hodnotí situací okresu Český Krumlov jako pohraniční oblasti se specifickým historickým vývojem, který měl a stále má vliv na hospodářské a sociální ukazatele okresu. Tyto ukazatele jsou v práci podrobně rozebírány s cílem odhalit specifika nejen celého okresu v rámci kraje a celé České republiky, ale také poukázat na rozdíly mezi jednotlivými oblastmi okresu.
Klíčová slova: okres Český Krumlov; venkov; pohraničí

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2007
Datum podání práce: 11. 5. 2007
Datum obhajoby: 1. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5423/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: