Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Sociální zabezpečení ve Švédsku

Autor práce: Petrová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chvátalová, Iva
Osoba oponující práci: Spirit, Michal
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Petrová, Kateřina
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Fakulta mezinárodních vztahů [cs]
Faculty of International Relations [en]
Název katedry:Katedra podnikového a evropského práva [cs]
Department of Business and European Law [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Sociální zabezpečení ve Švédsku [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Social security in Sweden [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
social insurance; system od pensions; family benefits; social security; Sweden; health insurance; sickness benefits [en]
Švédsko; nemocenské dávky; sociální pojištění; zdravotní pojištění; rodinné dávky; důchodový systém; sociální zabezpečení [cs]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
The aim of bachelor thesis is the analyse of social security in Sweden. The thesis is divided into eleven chapters. First one defines basic terms like social security, social insurance and social policy. The second one describes basic principles of functioning of social security in Sweden. The third one contains all methods of funding of social security and the fourth one gives an introduction to history of social security in Sweden. Next seven chapters describe details of all systems such as health insurance, system of sickness benefits, work injuries benefits, disability allowances, system of family benefits, system of pensions and system of support in case of unemployment. In conclusion are all presented information summarised. [en]
Cílem bakalářské práce je analýza sociálního zabezpečení ve Švédsku. Práce je rozdělena do jedenácti kapitol. První z nich definuje základní pojmy jako sociální zabezpečení, sociální pojištění a sociální politika. Druhá popisuje základní principy fungování sociálního zabezpečení ve Švédsku. Třetí obsahuje různé způsoby financování systémů sociálního zabezpečení a čtvrtá pojednává o historii švédského sociálního zabezpečení. Následujících sedm kapitol podrobně popisuje jednotlivé systémy, a to zdravotní pojištění, systém nemocenských dávek, příspěvky v případě pracovního úrazu či invalidity, systém rodinných dávek, důchodový systém a systém podpory v nezaměstnanosti. V závěru jsou shrnuty všechny zjištěné informace. [cs]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Chvátalová, Iva
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Spirit, Michal
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:24.11.2010
Datum poslední editace záznamu:01.05.2012 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 09.06.2011
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce29094_xpetk19.pdf [ 928,08 kB ]
Oponentura20581_spirit.pdf [ 24,42 kB ]
Hodnocení vedoucího29094_chvatalo.pdf [ 84,50 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/29094/podrobnosti