Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Metodické postupy procesní analýzy

Autor práce: Ouhel, Radek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Osoba oponující práci: Náplava, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Metodické postupy procesní analýzy
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce je zaměřena na popis postupu procesní analýzy, v prostředí děkanátu fakulty technicky zaměřené vysoké školy. Především jde o nastínění zvoleného postupu a metodiky, v kontextu se specifickými rysy tohoto tipu organizace, a možnými riziky úspěšnosti projektu plynoucími z těchto charakteristik. Procesní analýza byla předmětem studentské stáže pro firmu IBM, v práci tedy budou zmíněny i popsány vybrané nástroje poskytnuté pro účely projektu, spolu s doporučenou metodikou jejich optimálního využití. Poslední část práce je věnována kritickému zhodnocení metodiky uplatněné na projektu v porovnání s metodikou IBM a některými principy metodiky MMABP. Hlavní přínos práce tkví právě v kritickém pohledu na zvolený postup řešení projektu v porovnání s teorií metodik.
Klíčová slova: vysoká škola; BluePrint; děkanát; procesní analýza; mapování; metodika; proces; MMABP; IBM; veřejná správa

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Metodické postupy procesní analýzy
Překlad názvu: Methodologies of process analysis
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main purpose of this thesis consists of describing steps, and methodology, in the environment of deanship of a technical university's faculty. The goal is to outline methods and methodology chosen for this concrete project, with the context of specific characteristics typical for this kind of institution, and potential risks resulting from these characteristics. The project of process analysis was part of IBM Internship program, which draws out the need to describe provided tools and methodology by IBM itself. Final part of thesis will evaluate the methodology used on a project, with both IBM, and MMABP methodologies kept in mind. The main contribution of the thesis lies in the critical view of the project against methodologies' theories.
Klíčová slova: BluePrint; mapping; deanship; process; MMABP; university; IBM; methodologie; analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2010
Datum podání práce: 30. 5. 2011
Datum obhajoby: 23.01.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce28389_xouhr00.pdf [1,70 MB]
Veřejná příloha5399_xouhr00.pdf [356,63 kB]
Oponentura21061_Náplava.pdf [179,27 kB]
Hodnocení vedoucího28389_repa.pdf [56,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/28389/podrobnosti