Loajalita zákazníka k vybrané retailingové firmě (DM drogerie)

Název práce: Loajalita zákazníka k vybrané retailingové firmě (DM drogerie)
Autor(ka) práce: Stibořík, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Puchýř, Milan
Oponenti práce: Mikeš, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se teoreticky i prakticky zabývá významem postavení loajálního zákazníka k řetězci retailingové firmy, v tomto případě k DM drogerii. Kromě analýzy vztahu zákazníka a jeho loajality k firmě je důraz kladen na komparaci úrovně spokojenosti zákazníka z velkoměsta oproti zákazníkovi z velkoměsta. To je podstatou především závěrečné části bakalářské práce, kde jsou zpracovány a interpretovány údaje z vlastního výzkumu z DM drogerie. Přitom se výchází z poznatků z předchozí části, kde jsou teoreticky popsány náležitosti výzkumu trhu.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 5. 2007
Datum podání práce: 22. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5754/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: