Vliv investičních pobídek poskytovaných vládou ČR na český trh práce

Název práce: Vliv investičních pobídek poskytovaných vládou ČR na český trh práce
Autor(ka) práce: Prchal, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kapinusová, Jana
Oponenti práce: Vošická, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Investiční pobídky jsou jedním z nástrojů pro podporu investování. Zahrnují, mimo jiné, daňové úlevy, dotace na vytvořená pracovní místa nebo příspěvky na rekvalifikaci a školení. Přestože jsou z právního hlediska dostupné i český firmám, zaměřují se zejména na lákání velkých zahraničních investorů. Hlavními cíly investičních pobídek jsou podpora hospodářského růstu, snížení nezaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. V této práci jsem se tedy zabýval otázkou, zda mají investiční pobídky pozitivní vliv na nezaměstnanost v České republice. Došel jsem k závěru, že nezaměstnanost se prostřednictvím investičních pobídek snížit nepodařilo. V současnosti, kdy většina evropských států pobídky využívá a česká vláda neplánuje učinit opatření, která by zatraktivnila české podnikatelské prostředí, by však jejich zrušení mohlo Českou republiku konkurenčně znevýhodnit.
Klíčová slova: efektivnost; zahraniční investice; daňová úleva; míra nezaměstnanosti; investiční pobídky
Název práce: The impact of investment incentives provided by the Government of the Czech Republic on the Czech labour market
Autor(ka) práce: Prchal, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kapinusová, Jana
Oponenti práce: Vošická, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 5. 2007
Datum podání práce: 23. 5. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5784/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: