Uchovávání stavových informací v protokolu HTTP

Název práce: Uchovávání stavových informací v protokolu HTTP
Autor(ka) práce: Kludský, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pinkas, Otakar
Oponenti práce: Šváb, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Toto je bakalářská práce zabývající se možnostmi uchovávání a přenosu stavových informací v komunikaci bezstavovým protokolem HTTP. V teoretické části jsou popsány nejprve základy HTTP v souladu s příslušnými dokumenty RFC i faktickým stavem a v kontextu historického vývoje tohoto protokolu. Je vysvětlen bezstavový princip HTTP a důvod, proč představuje jistou překážku pro vývoj webových aplikací. Posléze jsou uvedeny významné metody, jak přenášet a uchovávat stavové údaje; jde především o využití vlastních možností HTTP, standardního rozšíření HTTP (HTTP Cookies) a jiných technologií na vyšší vrstvě. Jsou zhodnoceny jejich technické, bezpečnostní a další klady a zápory. Zvláštní pozornost je věnována mechanismu cookies; jsou zde podrobněji popsány jeho verze, důvody a okolnosti jejich vzniku a současný stav. Alternativou k přenášení stavových informací přímo je jejich uchovávání na straně serveru, avšak v takovém případě je stále nutno předávat uživateli alespoň identifikátor. Práce se zabývá vybranými bezpečnostními riziky, které z tohoto přístupu plynou. Konečně je věnována pozornost soukromí uživatelů, které při uchovávání stavových a identifikačních informací hraje důležitou roli. Zejména je popsán projekt P3P (Platform for Privacy Preferences) konsorcia W3C. Praktickou část práce tvoří především test podpory různých verzí cookies ve vybraných současných i starších webových prohlížečích, test rozšířenosti a způsobů používání P3P a webová aplikace ilustrující základy práce s identifikátory sezení a základní bezpečnostní opatření.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 5. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5793/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: