Cenová diskriminace na trhu s marihuanou: Venkáč nebo podlampa?

Název práce: Cenová diskriminace na trhu s marihuanou: Venkáč nebo podlampa?
Autor(ka) práce: Stroukal, Dominik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šťastný, Daniel
Oponenti práce: Bolcha, Peter
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce představuje příklad cenové diskriminace na trhu s marihuanou v severních Čechách v roce 2006. Nejprve je sestaven model pro případ trhu více firem s důrazem na existenci dvou druhů firem a dvou kvalit nabízeného statku. Je ukázáno, že u prodejce dvou kvalit marihuany existuje oproti prodejci jedné kvality tendence ke zvýšení ceny dražší z nich a snížení ceny levnější. Za použití ekonometrických odhadů je prokázána cenová diskriminace v souladu s predikcemi modelu v rozsahu okolo 50 korun za gram.
Klíčová slova: vertikální diferenciace; marihuana; Cenová diskriminace
Název práce: Price Discrimination on the Marijuana Market: Schwag or Endo?
Autor(ka) práce: Stroukal, Dominik
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šťastný, Daniel
Oponenti práce: Bolcha, Peter
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper presents an example of price discrimination on the market for marijuana in northern Bohemia in 2006. First, a model for a multifirm market is built, with emphasis on the existence of two types of firms and two qualities good offered. It is shown that in the case of a dealer of two qualities of marijuana there is an incentive to raise the price of the more expensive quality and reduce the price of the cheaper. Using econometric estimates, price discrimination is found in accordance with the predictions of the model in the amount of about 50 crowns per gram.
Klíčová slova: Price discrimination; vertical differentiation; marijuana

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 7. 2011
Datum podání práce: 18. 12. 2011
Datum obhajoby: 17. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32634/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: