Finanční analýza Stock Plzeň, a. s

Název práce: Finanční analýza Stock Plzeň, a. s
Autor(ka) práce: Batulková, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Henkl, Dan
Oponenti práce: Dvořáková, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je provést finanční analýzu společnosti Stock Plzeň, a. s. v letech 2002-2006, zjistit finanční zdraví podniku, pozici na trhu a porovnat situaci s ohledem na odvětví potravinářského průmyslu. Bakalářská préce je rozdělena do čtyř částí, kde je obsažen teoretický popis problematiky finanční analýzy, představení společnosti, využítí metod finanční analýzy a shrnutí veškerých výsledků.
Klíčová slova: porovnání s odvětvím; bonitní a bankrotní modely; soustavy ukazatelů; poměrová analýza; procentní rozbor; a.s.; Stock Plzeň; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 5. 2007
Datum podání práce: 30. 5. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5911/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: