Trh práce absolventů vysokých škol v regulovaných odvětvích

Název práce: Trh práce absolventů vysokých škol v regulovaných odvětvích
Autor(ka) práce: Šohajová, Renata
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pardupa, Martin
Oponenti práce: Bůvová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své práci se zabývám trhem práce absolventů vysokých škol v regulovaných odvětvích, podrobněji trhem práce absolventů lékařských fakult. Tento trh práce je specifický v tom, že se jedná o trh vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, což mu předurčuje určité charakteristiky, a v tom, že jsou zde velké bariéry pro vstup na trh práce. Tyto bariéry jsou dány regulacemi ze strany státu a existencí profesních komor a v konečném důsledku se ukazují jako neefektivní. Ve své práci popisuji jak specifika trhu plynoucí z vysokoškolského vzdělání pracovníků, tak účinky regulací na daný trh práce. V závěru práce diskutuji účinky regulací odvětví na trh práce absolventů lékařských fakult.
Klíčová slova: lékař; zdravotní péče; regulace; absolvent vysoké školy; trh práce
Název práce: The Labor Market of Graduates in Regulated Sectors
Autor(ka) práce: Šohajová, Renata
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pardupa, Martin
Oponenti práce: Bůvová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 5. 2007
Datum podání práce: 30. 5. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5917/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: