E-government v ČR a Estonsku

Název práce: E-government v ČR a Estonsku
Autor(ka) práce: Konáš, Viktor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Doucek, Petr
Oponenti práce: Bébr, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice e-governmentu v ČR a Estonsku. Pomocí zadaných kritérií srovnává tyto země z hlediska míry rozšíření e-governmentu, technologické vyspělosti, počtu a kvality poskytovaných elektronických služeb, vládní politiky a naplňování vizí. V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy úzce související s touto problematikou a zbylá část je věnována průzkumu. Závěr bakalářské práce shrnuje jednotlivé poznatky a výsledky průzkumu.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3335/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: