Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketing v pohřebnictví

Autor práce: Pohl, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Osoba oponující práci: Vosol, Leoš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing v pohřebnictví
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce věnující se marketingu pohřebních ústavů v České republice a jejich vztahu k inovacím. V teoretické části se práce zabývá marketingem, marketingovým mixem, charakteristikou služeb a marketingovým výzkumem. V praktické části je popsán současný stav pohřebnictví v České republice včetně legislativních omezení a regulace marketingu. Jsou zde uvedeny produkty a služby běžně poskytované na trhu pohřebnictví a představeno Sdružení pohřebnictví v ČR. Cílem této práce je zjistit, prostřednictvím marketingového výzkumu, jak vypadá marketing pohřebních ústavů, zda tyto ústavy sledují inovační trendy a zda samy v poslední době nějaké inovace implementovaly. Dalším cílem je odhalit, zda se dotazované pohřební ústavy setkaly s neetickým chováním konkurence a jaké byly jeho projevy.
Klíčová slova: etika; výzkum; pohřebnictví; inovace; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing v pohřebnictví
Překlad názvu: Marketing of funeral services
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis is focused on innovations and marketing of funeral services in the Czech republic. The first part is devoted to theoretical background, including marketing theory, marketing mix, theory of services and theory of marketing research. The practical part describes the funeral business in the Czech republic, including legislative restrictions and marketing regulations. It also lists typical products and services that are offered on the funeral market. The aim of this thesis is to research the marketing of funeral services and to find out, whether Czech funeral services are following the trends in innovations. The thesis is also focused on ethics in funeral business.
Klíčová slova: ethics; marketing; research; funeral services; innovations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 10. 2011
Datum podání práce: 31. 8. 2012
Datum obhajoby: 12.09.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce34182_xpohm07.pdf [1,73 MB]
Oponentura28565_Vosol.pdf [320,25 kB]
Hodnocení vedoucího34182_prom01.pdf [283,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/34182/podrobnosti