Analýza ekonomického a neekonomického dopadu konání MS v hokeji 2011 na Slovensku se zaměřením na cestovní ruch

Název práce: Analýza ekonomického a neekonomického dopadu konania MS v hokeji 2011 na Slovensku so zameraním na cestovný ruch
Autor(ka) práce: Vyšná, Kristína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Šebová, Miriam
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Prvá časť tejto diplomovej práce pojednáva o cestovnom ruchu eventov a o jeho dopade na hosťujúcu destináciu, pričom dôraz je kladený na športové eventy. Dopady sú rozdelené na ekonomické a neekonomické (sociálno-kultúrne, dopady na životné prostredie, marketingové dopady a dopady na infraštruktúru). Tieto sú ďalej rozdelené na podkategórie a charakterizované detailnejšie. V druhej časti tejto práce sú teoretické poznatky aplikované do analýzy jedného konkrétneho športového eventu svetového významu -- Majstrovstiev sveta v hokeji 2011 na Slovensku, kde hosťujúcimi mestami boli Bratislava a Košice. Dôraz je kladený na analýzu dopadov na odvetvie cestovného ruchu na Slovensku. Po uskutočnení analýzy ekonomických a neekonomických dopadov práca dospela k záveru, že dopady organizácie MS na Slovensku boli pozitívne. Slovenská republika môže využiť tento impulz v prospech ďalšieho rozvoja cestovného ruchu na Slovensku.
Klíčová slova: športové eventy; ekonomické a neekonomické dopady; majstrovstvá sveta v hokeji na Slovensku
Název práce: Analýza ekonomického a neekonomického dopadu konání MS v hokeji 2011 na Slovensku se zaměřením na cestovní ruch
Autor(ka) práce: Vyšná, Kristína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Šebová, Miriam
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
První část této diplomové práce pojednává o cestovním ruchu eventů a o jeho dopadu na hostující destinaci, přičemž důraz je kladen na sportovní eventy. Dopady jsou rozděleny na ekonomické a neekonomické (sociálně-kulturní, dopady na životní prostředí, marketingové dopady a dopady na infrastrukturu). Tyto jsou dále rozděleny do podkategorií a charakterizovány detailněji. Ve druhé části této práce jsou teoretické poznatky aplikovány do analýzy jednoho konkrétního sportovního eventu světového významu - Mistovství světa v ledním hokeji 2011 na Slovensku, kde byla hostujícími městy Bratislava a Košice. Důraz je kladen na analýzu dopadů na odvětví cestovního ruchu na Slovensku. Po uskutečnění analýzy ekonomických a neekonomických dopadů práce jsem dospěla k závěru, že dopady organizace MS na Slovensku byly pozitivní. Slovenská republika může tento impuls využít ve prospěch dalšího rozvoje cestovního ruchu na Slovensku.
Klíčová slova: ekonomické a neekonomické dopady; Mistovství světa v hokeji na Slovensku; sportovní eventy
Název práce: The analysis of economic and non-economic impacts of organization of the 2011 IIHF World Ice Hockey Championship in Slovakia with emphasis on tourism
Autor(ka) práce: Vyšná, Kristína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Šebová, Miriam
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
In the first part of this final thesis the theory of tourism events and their impact on the host destination is discussed, with particular focus on major sport events. Impacts are divided into two categories: economic and non-economic (socio-cultural, environmental, marketing impact and impact on infrastructure). These break into sub-categories and are described in detail. The second part of the thesis uses the theoretical knowledge outlined in part one to analyse the impact of a specific major sporting event -- the 2011 IIHF World Ice Hockey Championship that took place in Bratislava and Kosice in Slovakia. Emphasis is placed on analysing the effects the event had on the tourism sector in Slovakia. Having analysed both economic and non-economic impacts of the event, the thesis concludes that the overall impact of the event on the Slovak tourism sector was positive and the Slovak Republic can use this momentum in favour of further development of Slovak tourism sector.
Klíčová slova: economic and non-economic impacts; IIHF World Ice Hockey Championship; sport events

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2011
Datum podání práce: 1. 6. 2012
Datum obhajoby: 13. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33341/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: