Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketingová strategie GUARANT International

Autor práce: Rajdlová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Odehnalová, Jitka
Osoba oponující práci: Dohnalová, Marta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová strategie GUARANT International
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Společnost GUARANT International se zabývá organizováním kongresů a konferencí a v této oblasti působí již přes 20 let. Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat současnou marketingovou strategii společnosti GUARANT International se zaměřením na marketingovou komunikaci, zhodnotit ji a navrhnout příslušné řešení pro zlepšení marketingové strategie společnosti. Dalším cílem práce je monitorovat český trh v oblasti organizování "eventů", analyzovat konkurenční prostředí v tomto odvětví a zhodnotit, jakou pozici společnost zaujímá na českém trhu v současné době. Diplomová práce je rozdělena do 5 kapitol. První dvě kapitoly jsou zaměřeny na teoretickou část, třetí až pátá kapitola na praktickou část diplomové práce.
Klíčová slova: organizátor kongresů; marketingová komunikace; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová strategie GUARANT International
Překlad názvu: Marketing strategy of GUARANT International
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: GUARANT International is a professional organizer of congress and conference services in the Czech Republic with more than 20 years experience in this field. The main aim of this thesis is to analyse the current marketing strategy of GUARANT International focused on marketing communication. Within that I will evaluate current marketing strategy focused on marketing communication and I will suggest appropriate solution leading to improvement. Another objective of this thesis is to monitor the Czech market in event organizing, to analyse the competitive environment in this field and evaluate the current position of the company at the Czech market. The thesis is divided into five chapters. The first two chapters are theoretical; third to fifth chapter is practical part of the thesis.
Klíčová slova: congress organizer; marketing; marketing communication

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2012
Datum podání práce: 31. 12. 2012
Datum obhajoby: 17.01.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce35947_xrajl05.pdf [4,42 MB]
Veřejná příloha7618_xrajl05.pdf [2,43 MB]
Oponentura28838_Dohnalová.pdf [506,95 kB]
Hodnocení vedoucího35947_odehnalj.pdf [41,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/35947/podrobnosti