Hodnota zákazníka v letecké společnosti

Název práce: Hodnota zákazníka v letecké společnosti
Autor(ka) práce: Machalová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Bohumil
Oponenti práce: Leciánová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o strategickém řízení podniku na základě znalosti celoživotní hodnoty zákazníka. Definuje Customer Lifetime Value v souvislosti se strategií podniku,Customer Relationship Managementem a Balanced Scorecard metodologií. Charakterizuje jednotlivé kroky stanovení hodnoty, způsoby alokace a softwarové nástroje, stejně jako rizikové oblasti implementace tohoto způsobu řízení a praktické možnosti využití, obzvláště pro segmentaci zákazníků, upravení vztahů se zákazníky a nastavení všech customer facing procesů. Praktická část uvádí příklad stanovení hodnoty, respektive ziskovosti, zákazníka na příkladu letecké společnosti a analyzuje specifika leteckého průmyslu, stanovení kalkulačního vzorce a konkrétní návrhy pro budoucí implementaci, včetně využití výsledků hodnoty zákazníka v řízení společnosti.
Klíčová slova: aerolinie; segmentace; strategie; CRM; CLV; CPA; ziskovost; hodnota zákazníka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 8. 2006
Datum podání práce: 13. 8. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3355/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: