Regionální politika EU se zaměřrním na region Praha

Název práce: Regionální politika EU se zaměřrním na region Praha
Autor(ka) práce: Boksha, Natalya
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Nováček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce projednává systém implementace a čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU se zaměřením na region hl. m. Praha. V teoretické části je uvedena charakteristika regionální politiky, principy fungování, její nástroje a cíle. Na základě analýzy případových studií projektů schválených v rámci Jednotného programovacího dokumentu pro Cíl 2 a 3 je poskytnut přehledný zdroj informací a doporučení pro potenciální žadatele. Nastíněny jsou i záměry projektů, které by měly být realizovány v programovacím období 2007 ? 2013.
Klíčová slova: Jednotný programový dokument; Operační program Praha - Adaptabilita; Operační program Praha - Konkurenceschopnost; podpora; projekty; Strukturální fondy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6324/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: