Dopad zavedení daňového zvýhodnění v ČR

Název práce: Dopad zavedení daňového zvýhodnění v ČR
Autor(ka) práce: Prošková, Radmila
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce obsahuje okrajové pojednání o rodinné politice v České republice a ve vybraných státech EU. Druhá část je věnována problematice legislativní úpravy daňového zvýhodnění a standardního odpočtu na dítě. Třetí část obsahuje analýzu souboru domácností- daňových povinností jejich přednostů v porovnání let 2004, kdy mohli uplatnit odpočet na dítě, a roku 2005, kdy již bylo v platnosti daňové zvýhodnění.
Klíčová slova: standardní odpočet na dítě; daňové zvýhodnění; přímá a nepřímá podpora; rodinná politika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance - daně a finanční kontrola
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 8. 2006
Datum podání práce: 14. 8. 2006
Datum obhajoby: 5. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3366/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: