Comparation of supply between domestic and foreign travel agencies

Název práce: Comparation of supply between domestic and foreign travel agencies
Autor(ka) práce: Kiss, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Musil, Martin; Ing.
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce porovnává nabídku zahraničních zájezdů českých a zahraničních cestovních kanceláří, rozsah a kvalitu poskytovaných služeb a analyzuje rozdíl mezi službami, které nabízejí české a zahraniční cestovní kanceláře při zahraničních pobytech.
Klíčová slova: cestovní agentury; cestovní kanceláře; cestovní ruch; cena; nabídka; služby

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 31. 8. 2007
Identifikátor v systému InSIS:

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: