Podnikatelské okolí retailingového řetězce Tesco na trhu v ČR

Název práce: Podnikatelské okolí retailingového řetězce Tesco na trhu v ČR
Autor(ka) práce: Čápová, Dagmar
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Puchýř, Milan
Oponenti práce: Mondadová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá podnikatelským prostředím v České republice z pohledu retailingového řetězce Tesco. V době postupující globalizace a internacionalizace světových trhů je pro mezinárodní řetězce nezbytné znát historický, politický, ekonomický a sociální vývoj země, na jejíž trh se rozhodne proniknout. Pro naplnění cíle práce bylo nutné definovat a charakterizovat širší a užší podnikatelské prostředí v české maloobchodní společnosti a provést spotřebitelský výzkum v terénu.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 7. 2007
Datum podání práce: 30. 7. 2007
Datum obhajoby: 29. 8. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6390/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: