Zhodnocení vývoje odpisů a jeho finanční důsledky

Název práce: Zhodnocení vývoje odpisů a jeho finanční důsledky
Autor(ka) práce: Rambousková, Pavla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ducheček, František
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá postavením odpisů v podniku, popisuje rozdíly ve významu a metodách výpočtu odpisů daňových, účetních a kalkulačních. V práci je dále řešena otázka, proč jsou pro účetní a daňové účely využívány dva zvláštní systémy odpisů. Největší část práce se věnuje odpisům hmotného majetku podle zákona o daních z příjmů, změnám, ke kterým v této oblasti došlo, a jejich významu.
Klíčová slova: změny zákona o daních z příjmů; daňové odpisy; účetní odpisy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 8. 2007
Datum podání práce: 6. 8. 2007
Datum obhajoby: 29. 8. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6432/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: