Analýza nabídky cestovní kanceláře MILE

Název práce: Analýza nabídky cestovní kanceláře MILE
Autor(ka) práce: Valová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na cestovní kancelář jako podnik - její činnost, služby, funkce, tvorbu a druhy zájezdů a způsoby jejich propagace. Důležitou součástí práce je analýza nabídky CK MILE, konkrétně pěti Řeckých ostrovů. Kapitoly jsou zaměřené na analýzu ubytovacích zařízení,stravovacích služeb,všeobecných smluvních podmínek,cenové politiky a způsobů prezentace nabídky. V závěru práce je nabídka CK MILE porovnána s nabídkou CK Greece Tours.
Klíčová slova: propagace; služby; ceny; stravování; ubytování; nabídka; cestovní kancelář

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 8. 2006
Datum podání práce: 16. 8. 2006
Datum obhajoby: 5. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3387/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: