Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Sestavení a analýza Beveridgeovy křivky pro Českou Republiku

Autor práce: Vávra, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kloudová, Dana
Osoba oponující práci: Slaný, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sestavení a analýza Beveridgeovy křivky pro Českou Republiku
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá sestavení a intepretací Beveridgeovy křivky pro Českou republiku. V úvodu práce nabízí přehled teorie s ní spojené a v závěru samotnou intepretaci samotné křivky. Na křivce jsou jasně patrné hospodářské cykly a postupný vývoj českého trhu práce od revoluce k současnosti.
Klíčová slova: Beveridgeova křivka; volná pracovní místa; trh práce; nezaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sestavení a analýza Beveridgeovy křivky pro Českou Republiku
Překlad názvu: Compilation and analysis of Beveridge curve for the Czech Republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis focuses on interpretation of Beveridge curve for Czech Republic. It offers an overview of theoretical background of the curve and applies it on interpretation of empirical data for Czech Republic. On the curve there are apparent business cycle loops and development of Czech labor market.
Klíčová slova: job vacancy; labor market; Beveridge curve; unemployment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2013
Datum podání práce: 8. 5. 2013
Datum obhajoby: 16.09.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce41625_xvavj24.pdf [1,13 MB]
Oponentura34029_slam03.pdf [339,90 kB]
Hodnocení vedoucího41625_xklod06.pdf [121,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/41625/podrobnosti