Sociální a ekonomická analýza rozvoje bydlení Jihomoravského kraje

Název práce: Sociální a ekonomická analýza rozvoje bydlení Jihomoravského kraje
Autor(ka) práce: Medková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stočková, Olga
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce sociální a ekonomická analýza rozvoje bydlení Jihomoravského kraje je zaměřena na bydlení a bytovou infrastrukturu kraje. Cílem práce je provést systémový rozbor bytové výstavby v kraji a analyzovat stav bytového a domovního fondu včetně jeho vývoje a struktury bydlení. Bydlení je zvláštní specifikum lidského života a nedílnou součástí ekonomiky státu. Jedná se o potřebu, která je pro člověka nezastupitelná a pokud si ji člověk vlastními silami nedokáže obstarat sám, přichází na pomoc stát. Počáteční část práce je věnována charakteristice a demografickému vývoji kraje. Hlavní blok se zabývá analýzou bytového a domovního fondu, kde jsou vysvětleny i kvalitativní a kvantitativní znaky úrovně bydlení včetně bytové výstavby v kraji. Tato kapitola je úzce provázána s navazující kapitolou sociální spekty bydlení, kde je zmíněno o právu na bydlení, významu sociálního bydlení zejména z hlediska dostupnosti bydlení pro mladé začínající rodiny. Závěr práce formuluje cíle vhodné pro kraj a možná opatření v jednotlivých oblastech bydlení.
Klíčová slova: sociální bydlení; bytová výstavba; bytová politika; sociální politika; Jihomoravský kraj
Název práce: Social and economical analysis of the housing development South Moravia region
Autor(ka) práce: Medková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stočková, Olga
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2007
Datum podání práce: 28. 8. 2007
Datum obhajoby: 3. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6802/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: