Vývoj a současnost Turecka a jeho vztah k EU

Název práce: Vývoj a současnost Turecka a jeho vztah k EU
Autor(ka) práce: Bémová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jeníček, Vladimír
Oponenti práce: Jelínek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá ekonomickým a politickým vývojem Turecka od vzniku samostatné republiky do současnosti. V části o politickém vývoji Turecka je popsán zánik Osmanské říše a vznik samostatné Turecké republiky, Atatürkovy reformy a vývoj mezinárodní a domácí politiky. Ekonomická část se zabývá jednotlivými etapami vývoje tureckého hospodářství, sektorální analýzou a zahraničním obchodem. Zvláštní kapitola je věnována vztahům Turecka a Evropské unie a perspektivě vstupu Turecka do EU.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3432/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: