Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Šanghajská organizace pro spolupráci

Autor práce: Rogov, Dmitry
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Osoba oponující práci: Sato, Alexej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Šanghajská organizace pro spolupráci
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se bude zabývat tématem rozvoje a perspektivou Šanghajské organizace pro spoluprácí. Šanghajská organizace pro spolupráci může hrát důležitou roli ve vývoji Asie. Existuje možnost, že organizace bude schopna vyřešit hlavní problémy regionu, jako jsou problémy bezpečnosti, velké rozdíly v úrovni hospodářského rozvoji států tohoto regionu a problémy spojené s infrastrukturou, zejména v oblasti energetiky a dopravy. Ale v současné době není jasné, jak bude probíhat další rozvoj Šanghajské organizace pro spolupráci.Účelem této práci je pochopit aktuální situaci v rámci organizace a snaha analyzovat současné podmínky členských států pro další rozvoj. Dalším cílem je určit perspektivy organizace na základě analýzy. Práce bude zaměřena na aktuální ekonomické, kulturní a vojenské vztahy mezi zúčastněnými zeměmi, takže se v ní budou zkoumat energetická a dopravní oblast.
Klíčová slova: SCO; Rusko; Čína; spolupráce; Šanghajská; organizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Šanghajská organizace pro spolupráci
Překlad názvu: Shanghai organization for cooperation
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis is about the development and prospects of the Shanghai Cooperation Organization. Shanghai Cooperation Organization can play an important role in the development of Asia. There is a possibility that the organization will be able to solve the region's major problems, such as security issues, large differences in the level of economic development of the countries and the issues associated with infrastructure, especially in energy and transport. But it is not clear enough how the further development of the Shanghai Cooperation Organization will go. The purpose of this work is to understand the current situation within the organization and to analyze the current conditions of the member states for further development. Another objective is to determine the perspective organization based on the analysis. Work will focus on current economic, cultural and military relations between the participating countries.
Klíčová slova: SCO; cooperation; organization; Shanghai

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2014
Datum podání práce: 1. 5. 2015
Datum obhajoby: 03.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce48453_xrogd00.pdf [1,72 MB]
Veřejná příloha11290_xrogd00.jpg [1,13 MB]
Oponentura43308_sato.pdf [254,82 kB]
Hodnocení vedoucího48453_halik.pdf [182,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/48453/podrobnosti