-

Název práce: Daňový systém Slovenska
Autor(ka) práce: Zeťová, Stanislava
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Merfaitová, Lenka
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práce sa zabývá daňovým systémem na Slovensku. Obsahuje základní charakteristiky rovné daně, popisuje změny daňového systému uskutečněné v souvislosti s daňovou reformou. Zachycuje konstrukční prvky slovenského daňového systému před a po reformě. Jednotlivě sa zabývá dopady reformy na veřejné finance a zkoumá změny v daňovém zatížení poplatníků. Soustřeďuje se na poplatníky-fyzické osoby a průměrné změny v jejich disponibilních príjmech.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance - daně a finanční kontrola
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 8. 2006
Datum podání práce: 21. 8. 2006
Datum obhajoby: 5. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3467/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: