Oceňování a vykazování cenných papírů v České republice

Název práce: Oceňování a vykazování cenných papírů v České republice
Autor(ka) práce: Liptáková, Dana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházka, David
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce obsahuje charakteristiku cenných papírů upravovaných Zákonem o cenných papírech a jejich klasifikaci dle různých kritérií. V obecné rovině se zabývá způsoby oceňování cenných papírů používanými v České republice. Práce se podrobněji zaměřuje na oceňování a vykazování akcií, dluhopisů a směnek jak z pohledu emitenta tak investora.
Klíčová slova: směnky; dluhopisy; akcie; oceňování cenných papírů; cenné papíry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 8. 2006
Datum podání práce: 22. 8. 2006
Datum obhajoby: 8. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3482/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: