Crude Oil and its Economic Effects on Russia

Název práce: Crude Oil and its Economic Effects on Russia
Autor(ka) práce: Gryzunov, Anton
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Oponenti práce: Prokop, Jaromír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
With help of regression analysis it was concluded that there is positive relationship between real GDP and Brent oil price. Also the positive dependence was found between real GDP and both index of industrial production and real personal consumption expenditures. On the other hand the relationship between long-term interest rate and real GDP was negative. Unemployment rate and consumer price index were not significant and had negative dependence with real GDP. The aforementioned hypothesis about the negative relationship between GDP and price of oil was confirmed in line with initial theoretical predictions based on detailed review of Russian economy.
Klíčová slova: Oil Price Shocks; Russian Economy; World Oil Market; International Trade
Název práce: Crude Oil and its Economic Effects on Russia
Autor(ka) práce: Gryzunov, Anton
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Oponenti práce: Prokop, Jaromír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
With help of regression analysis it was concluded that there is positive relationship between real GDP and Brent oil price. Also the positive dependence was found between real GDP and both index of industrial production and real personal consumption expenditures. On the other hand the relationship between long-term interest rate and real GDP was negative. Unemployment rate and consumer price index were not significant and had negative dependence with real GDP. The aforementioned hypothesis about the negative relationship between GDP and price of oil was confirmed in line with initial theoretical predictions based on detailed review of Russian economy.
Klíčová slova: World Oil Market; Oil Price Shocks; Russian Economy; International Trade

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 10. 2015
Datum podání práce: 18. 12. 2015
Datum obhajoby: 3. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55023/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: