Podnikatelský plán společnosti NEOTECH, a. s

Název práce: Podnikatelský plán společnosti NEOTECH, a. s
Autor(ka) práce: Študentová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Eisler, Jan
Oponenti práce: Miličková, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce bylo sestavit funkční strategický podnikatelský plán pro potřeby vedení firmy NEOTECH, a. s. a podat tak věrohodnou zprávu o její současné situaci, poznat její silné a slabé stránky, identifikovat konkurenci, zjistit její možnosti a schopnosti jako východisko pro navržení strategických opatření.
Klíčová slova: strategie; situační analýza; plánování; analýza; Podnikatelský plán
Název práce: Business plan
Autor(ka) práce: Študentová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Eisler, Jan
Oponenti práce: Miličková, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 8. 2006
Datum podání práce: 22. 8. 2006
Datum obhajoby: 8. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3499/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: