Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza vlivu minimální mzdy na nezaměstnanost v České republice

Autor práce: Raková, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kapinusová, Jana
Osoba oponující práci: Kotýnková, Magdalena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vlivu minimální mzdy na nezaměstnanost v České republice
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je analyzovat vliv minimální mzdy na nezaměstnanost a posoudit velikost a charakter tohoto vlivu. Analýza by měla zhodnotit, zda je ekonomicky efektivní zavádět institut minimální mzdy v rámci mzdové struktury, v případě České republiky, zda má smysl institut minimální mzdy zachovat a pokud ano, za jakých podmínek a jaké parametry by měla mít v České republice. První část práce vysvětluje pojem minimální mzda, její vznik, funkce a ekonomické teorie, které se jí zabývají. Druhá část se věnuje institutu minimální mzdy v České republice, sleduje vývoj jejích sazeb. Zkoumá souvztažnost minimální mzdy a alternativních příjmů a dávek a její vliv na nezaměstnanost v České republice. Závěrem se snaží najít možné optimální úrovně minimální mzdy.
Klíčová slova: tržní rovnovážná mzda; trh práce; životní minimum; nezaměstnanost; minimální mzda

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vlivu minimální mzdy na nezaměstnanost v České republice
Překlad názvu: Analysis of the minimum wage effects on the unemployment in the Czech Republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je analyzovat vliv minimální mzdy na nezaměstnanost a posoudit velikost a charakter tohoto vlivu. Analýza by měla zhodnotit, zda je ekonomicky efektivní zavádět institut minimální mzdy v rámci mzdové struktury, v případě České republiky, zda má smysl institut minimální mzdy zachovat a pokud ano, za jakých podmínek a jaké parametry by měla mít v České republice. První část práce vysvětluje pojem minimální mzda, její vznik, funkce a ekonomické teorie, které se jí zabývají. Druhá část se věnuje institutu minimální mzdy v České republice, sleduje vývoj jejích sazeb. Zkoumá souvztažnost minimální mzdy a alternativních příjmů a dávek a její vliv na nezaměstnanost v České republice. Závěrem se snaží najít možné optimální úrovně minimální mzdy.
Klíčová slova: tržní rovnovážná mzda; trh práce; životní minimum; nezaměstnanost; minimální mzda

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2008
Datum podání práce: 9. 1. 2008
Datum obhajoby: 04.02.2008
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce7844_xrakh01.pdf [480,73 kB]
Oponentura4895_kotynkov.pdf [118,29 kB]
Hodnocení vedoucího7844_kapinusj.pdf [171,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/7844/podrobnosti