Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Porovnání investičních variant rekreačního zařízení Eden Jinolice

Autor práce: Adámek, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Osoba oponující práci: Kuchár, Róbert

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Porovnání investičních variant rekreačního zařízení Eden Jinolice
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou investičního rozhodování. Cílem práce je vyhodnocení optimálních investičních variant z předem stanovených investičních příležitostí pro majitele společnosti. Práce je rozdělena na teoreticko-metodologickou část, ve které jsou shrnuty veškeré metody a postupy, a na část praktickou. Praktická část je tvořena zejména výpočty čisté současné hodnoty, jejichž vybraná vstupní data jsou následně podrobena analýze citlivosti. Aplikace těchto aparátů odhaluje optimální investiční příležitosti, respektive optimální kombinaci.
Klíčová slova: investice; diskontní sazba; model oceňování kapitálových aktiv; čistá současná hodnota; analýza citlivosti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Porovnání investičních variant rekreačního zařízení Eden Jinolice
Překlad názvu: Comparison of Investment Options of Eden Jinolice Resort
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the issue of investment decision. The goal of thesis is to evaluate for the company owners optimal investment variant of predetermined investment opportunities. Thesis is divided into theoretical-methodological part, which summarizes all the methods and procedures and practical part. The practical part consists mainly of net present value calculations, which chosen input data will be afterwards analyzed by sensitivity test. Application of these apparatuses will reveal the best investment opportunity, respectively their combination
Klíčová slova: investment; discount rate; capital asset pricing model; net present value; sensitivity test

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 7. 2016
Datum podání práce: 31. 12. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58181_xadav00.pdf [1,44 MB]
Veřejná příloha14430_xadav00.pdf [687,22 kB]
Oponentura50287_Kuchár.pdf [430,38 kB]
Hodnocení vedoucího58181_sieber.pdf [52,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58181/podrobnosti