Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Řešení spotřebitelských sporů

Autor práce: Marková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Švarc, Zbyněk
Osoba oponující práci: Hásová, Jiřina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Řešení spotřebitelských sporů
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá spotřebitelským sporem a způsoby jeho řešení. Stěžejním cílem této práce je zanalyzovat a následně vyhodnotit, zda u soudního řízení České republiky stále převažují nevýhody nad jeho výhodami, a tudíž zda je téma alternativních způsobů řešení v oblasti spotřebitelské stále aktuálním tématem, dále pak zanalyzovat a zhodnotit alternativní způsoby řešení spotřebitelských sporů, které nabízí Česká republika i v kontextu komunitárního práva Evropské unie a nastínit vývoj budoucích iniciativ v této oblasti.
Klíčová slova: spotřebitelský spor; ochrana spotřebitele; alternativní způsoby řešení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Řešení spotřebitelských sporů
Překlad názvu: The Consumer dispute resolution
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with the consumer dispute and ways how to resolve it. The main aim of this thesis is to analyze and evaluate if disadvantages of court proceeding in the Czech republic still overweight its advantages, and thus whether the topic of alternative disputes resolution of consumer disputes is actual, then to give an overview and evaluation of alternative disputes resolution for consumer dispute which the Czech republic offers in the context of Community Law of the European Union, and finally to outline the development of future initiatives in this area.
Klíčová slova: consumer protection; alternative dispute resolution; consumer dispute

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2016
Datum podání práce: 30. 11. 2016
Datum obhajoby: 12.01.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56374_xmark39.pdf [1,16 MB]
Oponentura50522_kotouc.pdf [60,54 kB]
Hodnocení vedoucího56374_svarc.pdf [60,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56374/podrobnosti