Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Podnikatelský plán na založení firmy na výuku jazyků

Autor práce: Kahánková, Andrea
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chylíková, Hana
Osoba oponující práci: Matysová, Kamila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikatelský plán na založení firmy na výuku jazyků
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu na založení firmy na výuku anglického jazyka. Teoretická část vymezuje základní pojmy týkající se podnikání a podnikatelské činnosti, je zde uvedena doporučená struktura podnikatelského plánu a také představen alternativní způsob pro jeho vytvoření prostřednictvím modelu Lean Canvas. Teoretické poznatky o podnikatelském plánu jsou následně aplikovány v praktické části při vypracování podnikatelského plánu pro zvolený obor podnikání. Finanční plán je sestaven ve třech variantách (realistické, optimistické a pesimistické), na základě kterých je projekt vyhodnocen. V praktické části je prezentován i návrh Lean Canvas pro podnikání v jazykové výuce. V závěru jsou shrnuta zjištění vyplývající z variantního řešení podnikatelského plánu a uvedena doporučení pro realizaci projektu.
Klíčová slova: podnikatelský plán; finanční plán; analýza trhu; model Lean Canvas; analýza rizik; podnikání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikatelský plán na založení firmy na výuku jazyků
Překlad názvu: Business plan for setting-up of language school
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to develop a business plan for a set-up of a company specializing in English language tutoring. The theoretical part defines basic rules of doing business in the Czech Republic. Furthermore, it explains the recommended structure of a business plan and provides an alternative model for its development called Lean Canvas. Theoretical part of the business plan is subsequently applied in the practical part for elaboration of a business plan for the chosen field of activity. The financial plan is provided in three versions (realistic, optimistic and pessimistic), which have all been subsequently evaluated. Lean Canvas for the planned business in language tutoring has been developed at the end of the practical part. The conclusion provides summary of the findings of all business options and provides recommendations for the prospective project implementation.
Klíčová slova: Lean Canvas model; entrepreneurship; financial plan; risk analysis; market analysis; business plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 11.01.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54495_xkaha00.pdf [1,58 MB]
Veřejná příloha14431_xkaha00.pdf [312,12 kB]
Oponentura50184_xmatk10.pdf [61,70 kB]
Hodnocení vedoucího54495_chylik.pdf [62,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54495/podrobnosti