Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Evropská unie a její schopnost utvářet společnou zahraniční politiku: Přístup k Rusku během krize na Ukrajině

Autor práce: Grycová, Adéla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Osoba oponující práci: Cibulková, Petra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Evropská unie a její schopnost utvářet společnou zahraniční politiku: Přístup k Rusku během krize na Ukrajině
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou rámování a evropeizace zahraniční politiky Evropské unie, které studuje v souvislosti s aktérstvím EU. Tyto dva teoretické koncepty aplikuje na případ přístupu České republiky a Evropské unie vůči Ruské federaci během krize na Ukrajině. Cílem práce je zjistit, zda je Evropská unie schopna působit na své členské státy tak, aby vytvořila jednotnou a akceschopnou zahraniční politiku. První kapitola se věnuje teoretickému vymezení obou konceptů, na to následuje podrobné přiblížení postojů České republiky a Evropské unie včetně jejich změn. Na základě těchto dvou kapitol je zhodnoceno, zda probíhal pokus o určité ovlivnění přístupu České republiky ze strany EU a zda byl tento proces úspěšný.
Klíčová slova: evropeizace; rámování; společná zahraniční politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Evropská unie a její schopnost utvářet společnou zahraniční politiku: Přístup k Rusku během krize na Ukrajině
Překlad názvu: The capacity of the European Union to form a common foreign policy: The approach towards Russia during the crisis in Ukraine
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with the issues of framing and europeanization of the foreign policy of the European Union in the context of an actorness of the EU. These two theoretical concepts are applied on the case of an approach of the Czech Republic and European Union towards Russian Federation during the crisis in Ukraine. The aim of this thesis is to find out if the European Union is capabble of affecting the behaviour of a member state in order to create unified and operational foreign policy. The first chapter deals with teoretical definition of the two concepts and detailed description of the stances of Czech Republic and European Union follows in the second one. On the basis of these chapters the assessment is conducted. The last part firstly concludes if any attempt of influecing is present and secondly the success rate of the attempt is evaluated.
Klíčová slova: europeanization; common foreign policy; framing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2016
Datum podání práce: 1. 12. 2016
Datum obhajoby: 11.01.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56230_xgrya00.pdf [1,68 MB]
Oponentura50134_cibulka.pdf [62,49 kB]
Hodnocení vedoucího56230_rolencj.pdf [62,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56230/podrobnosti