Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Srovnání komunikace realizované formou PPP projektu na Slovensku se státní komunikací v České republice

Autor práce: Urban, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vrbová, Lucie
Osoba oponující práci: Tenk, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Srovnání komunikace realizované formou PPP projektu na Slovensku se státní komunikací v České republice
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: PPP(public-private partnership, překlad: partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem) projekty se v dnešní době využívají stále častěji jako alternativní nástroj pro stavbu veřejných projektů infrastruktury a služeb. Partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem spolu přináší několik zásadních výhod, ale i nevýhod a rizik. PPP projekty se však pomalu stávají nedílnou součástí každého vyspělejšího státu. V této bakalářské práci budeme obecně mluvit o teorii spojené s PPP projekty a dále budeme porovnávat dálnici R1 na Slovensku postavenou přes PPP s dálnicí D3 postavenou tradičním způsobem.
Klíčová slova: Dálnice R1; PPP projekt; Dálnice D1

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Srovnání komunikace realizované formou PPP projektu na Slovensku se státní komunikací v České republice
Překlad názvu: Comparison of motorway in Czech republic made by traditional approach with motorway in Slovakia made by PPP
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: PPP projects are nowadays used more and more as an alternative tool for the construction of public infrastructure and services. Partnership between private and public sector generace several advantages for both sides, but also disadvantages and potentialrisks. However, PPP projects are becoming the part of almost every more developed country. In this bachelor thesis, we will talk about PPP projects theory in general and then we will compare motorway R1 built according to PPP with the motorway D3 built by traditional approach.
Klíčová slova: Motorway D1; Motorway D3; PPP projects

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2016
Datum podání práce: 5. 12. 2016
Datum obhajoby: 15.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59359_xurbt00.pdf [1,34 MB]
Oponentura50659_Tenk.pdf [44,06 kB]
Hodnocení vedoucího59359_vrbl01.pdf [51,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59359/podrobnosti