Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ocenění firmy ELIT CZ, spol. s r.o.

Autor práce: Nováková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Strouhal, Jiří
Osoba oponující práci: Smrčka, Luboš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění firmy ELIT CZ, spol. s r.o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá metodami a možnostmi oceňování závodů, postupu ocenění a všeho, co k tomu patří. Nedílnou součástí ocenění je strategická analýza zahrnující také finanční analýzu a sestavení finančního plánu na roky 2016 až 2020. Pro finanční analýzu byly použity metody vertikální a horizontální analýzy, poměrových ukazatelů a bilančních pravidel. Finanční plán byl sestaven na základě tzv. generátorů hodnoty. Cílem práce je ocenění konkrétní společnosti ELIT CZ, spol. s r. o., která se zabývá nákupem a prodejem náhradních dílů na automobily. Pro ocenění jsem využila metody diskontovaných peněžních toků (DCF). Společnost je oceněna k datu 31. 12. 2015.
Klíčová slova: metoda diskontovaného cash flow; finanční analýza; oceňování podniku

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění firmy ELIT CZ, spol. s r.o.
Překlad názvu: Analysis and valuation of the company ELIT CZ, Ltd.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with methods and options of valuation of companies, valuation process and everything that goes with it. An integral part of the strategic analysis is financial analysis and financial plan to years 2016 - 2020. For the financial analysis following methods have been used: vertical and horizontal analysis, a ratio indexes and the balancing rules. The financial plan has been drawn up by value generators. The aim is to valuate a specific company ELIT CZ, Ltd., which is engaged in the purchase and sale of spareparts for cars. I used to valuation by discounted cash flow method (DCF). The company is valuated to date 31. 12. 2015.
Klíčová slova: valuation of a company; discounted cash flow method; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 1. 2016
Datum podání práce: 1. 2. 2017
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55701_xnovl74.pdf [4,36 MB]
Veřejná příloha14463_xnovl74.xlsx [95,84 kB]
Oponentura50063_smrckal.pdf [499,52 kB]
Hodnocení vedoucího55701_strouhal.pdf [330,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55701/podrobnosti