Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

WTO a regionalismus - případová studie TTIP

Autor práce: Hammerbauer, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Osoba oponující práci: Hasík, Gabriel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: WTO a regionalismus - případová studie TTIP
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce popisuje současné trendy v regionální integraci a jejich vzájemný vztah s multilaterální integrací reprezentovanou WTO. Zvláštní pozornost je věnována Transatlantickému obchodnímu a investičnímu partnerství (TTIP), vznikající dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy. První kapitola poskytuje úvod do problematiky nového regionalismu a faktorů, které ovlivňují jeho vývoj. Druhá kapitola se zaměřuje na to, jak se k regionálním dohodám staví WTO, a také na vztah multilaterální a regionální integrace. Předmětem třetí kapitoly je pak případová studie TTIP coby zástupce tzv. mega-regionalismu a možný dopad této dohody na světový obchodní systém.
Klíčová slova: WTO; regionalismus; TTIP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: WTO a regionalismus - případová studie TTIP
Překlad názvu: WTO and regionalism - TTIP case study
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This paper describes current trends in regional integration and their mutual relationship with multilateral integration represented by the WTO. A special attention is given to the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), an emerging agreement between the European Union and the United States. The first chapter provides an introduction to the topic of new regionalism and factors, which influence its development. The second chapter concentrates on how regional agreements are handled by the WTO and also on the relationship between multilateral and regional integration. The subject of the third chapter is a TTIP case study as an example of the so called mega-regionalism and possible impact of this agreement on the world trading system.
Klíčová slova: TTIP; WTO; regionalism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2015
Datum podání práce: 29. 6. 2016
Datum obhajoby: 11.01.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54249_xhamm17.pdf [766,08 kB]
Oponentura50190_xhasg03.pdf [212,35 kB]
Hodnocení vedoucího54249_hnatp.pdf [63,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54249/podrobnosti