Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Inovační systém Francie

Autor práce: Horáková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Osoba oponující práci: Vošta, Milan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Inovační systém Francie
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá francouzským inovačním systémem a jeho výkonností. Jejím cílem je zanalyzovat inovační výkonnost Francie, její inovační politiku a zjistit, jaký význam má inovační systém pro francouzskou ekonomiku a konkurenceschopnost. Součástí práce je také příklad aktéra systému a jeho pohled na podnikatelské prostředí ve Francii. První kapitola se zabývá termíny souvisejícími s inovacemi a vytváří teoretický základ představením teorií spojených s inovacemi a inovačním systémem. Druhá kapitola zkoumá vývoj francouzského inovačního systému, na bázi statistik nastiňuje inovační výkon a následně se soustředí na inovativní podnikání a inovační politiku. Závěrečná kapitola hodnotí, zda se Francii povedlo splnit cíle nezbytné k posílení inovační kapacity na základě předchozí analýzy. Současně představuje aktéra inovačního podnikání, společnost Raise, a její roli v systému.
Klíčová slova: inovace; národní inovační systém; znalost; inovativní podnikání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Inovační systém Francie
Překlad názvu: French System of Innovation
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis is focused on French innovation system and its outputs. The aim is to analyze innovation performance of France, as well as its innovation policy and to find out the meaning of the innovation system for French economy and its competitiveness. The thesis also includes a case study of a shareholder and presents his perspective. The first chapter explains basic definitions and innovation related terms and reviews innovation associated theories. The second chapter examines the French innovation system evolution and its performance based on statistical data. Moreover, the French innovation business conditions and an innovation policy will be discussed. Following the analysis of the French innovation system, the last chapter evaluates whether the target of reinforcing innovation capacity is met. At the same time, the third section presents a player of the system, Raise company, and its position within this innovation system.
Klíčová slova: knowledge; innovation business; innovation; national innovation system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 9. 2015
Datum podání práce: 1. 5. 2016
Datum obhajoby: 11.01.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53932_xhorj82.pdf [1,62 MB]
Oponentura50234_vosta.pdf [61,86 kB]
Hodnocení vedoucího53932_xnovj75.pdf [60,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53932/podrobnosti